Основи створення дистанційного курсу на Moodle

Автор: Носкова М.В.

Інформація про програму підвищення кваліфікації:

Напрям навчання: «Організація дистанційного навчання у закладі освіти»

Обсяг навчання: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Категорія слухачів курсу: для педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої освіти

Мета курсу: формування у педагогів теоретичних знань щодо проектування, наповнення дистанційного курсу та моніторингу якості навчання, особливості формування навчального контенту, що вивчається дистанційно. Набуття педагогами початкових практичних навичок розроблення структури дистанційного курсу, його наповнення, вибір інструментів навчання та представлення навчального контенту на платформі MOODLE.

Компетентності, що вдосконалюватимуться/набуватимуться в процесі навчання: опанування слухачами теоретичних знань щодо педагогічних особливостей розробки та створення дистанційного курсу. В процесі виконання практичних робіт, слухачі опанують основи структурування та планування дистанційного курсу загалом та навчального заняття зокрема; створення навчальних матеріалів для дистанційного уроку; методичні особливості організації дистанційного уроку; моніторингу якості дистанційного навчання та проведення контрольних заходів. За результатами навчання та виконання практичних робіт слухач створює власний дистанційний навчальний курс з предмету, який викладає та розробляє дистанційний урок з обраної ним навчальної теми.

Коротко про курс:

Курс підвищення кваліфікації «Основи створення дистанційного курсу на платформі MOODLE» дозволяє педагогу спробувати себе в ролі автора та розробника дистанційного курсу, усвідомити значення та педагогічні можливості дистанційних форми навчання у формуванні особистості цифрового суспільства.

Зміст курсу передбачає опанування слухачами теоретичних знань щодо педагогічних особливостей розробки та створення дистанційного курсу, а також особливостей організації такого навчання.

В процесі виконання практичних робіт, слухачі набудуть:

  • початкові навички структурування та планування дистанційного курсу загалом та навчального заняття зокрема;
  • базові знання та навички щодо добору навчальних матеріалів для дистанційного уроку(заняття);
  • базові знання щодо особливостей організації дистанційного уроку;
  • базові навички моніторингу якості дистанційного навчання та проведення контрольних заходів у дистанційному курсі.

Структура курсу:

Тема 1. Проектування дистанційного курсу.
Тема 2. Структура дистанційного курсу та заняття.
Тема 3. Форми контролю у дистанційному курсі.
Тема 4. Спілкування у дистанційному курсі.

 

Опис результатів навчальної діяльності:

  • розвинуто здатність ефективно поєднувати інформаційні та інноваційні педагогічні технології у практиці викладання;
  • здобуто практичні навички роботи на дистанційній платформі MOODLE;
  • створено стурктурований дистанційний курс з предмету викладання та розроблено дистанційний урок.

Документ про завершення навчання: сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету "Львівська політехніка" 30 год (1 кредит ЄКТС)

Тривалість навчання: 1 місяць

Форма навчання: дистанційно

Початок навчання: по факту комплектації групи на підставі замовлень від закладів освіти та (або) зарезультатами реєстрації на навчання.

 

Навчання платне: про вартість навчання можна дізнатись тут