Про Центр безплатної правової та психологічної допомоги населенню

Центр безплатної правової та психологічної допомоги населенню в Навчально-науковому інституті права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» було відкрито 1 жовтня 2013 року.

У своїй діяльності Центр керується Законами України «Про безоплатну правову допомогу», «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», інструкціями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, директора інституту, ректора університету, рішеннями Вченої Ради інституту та університету, іншими нормативними документами, що регламентують практичну роботу Центру.

Викладачі Інституту права, психології та інноваційної освіти, а також студенти ІІІ–IV курсів освітнього рівня бакалавр та магістр, які готують необхідну інформацію юридичного змісту на прохання відвідувачів з питань, пов’язаних з відносинами в галузі праці, сімейними і житловими проблемами, а також правом інтелектуальної власності.

Центр не тільки надає необхідну правову допомогу громадянам, але й є важливою науково-практичною установою, в якій студенти мають можливість отримати необхідні навички, спілкуючись з громадянами, а також вміння працювати із заявами громадян, надавати їм правову допомогу. Окрім того, студенти більш реально усвідомлюють роль і місце професії юриста щодо захисту прав і свобод громадян.

Оновлено 1 рік 10 місяців тому