Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри

Наукові напрями кафедри:

 1. Переробка та утилізація відходів, ресурсо- та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень.
 2. Удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб галузей.
 3. Нанотехнології у процесах гасіння полум’я.

Зареєстровані кафедральні НДР

ID

Тема

Дати

Керівник теми

1220

ЦБ-1

01.01.2017 - 31.12.2019

Васійчук Віктор Олексійович

1222

ЦБ-2

01.01.2017 - 31.12.2019

Качан Степан Іванович

1223

ЦБ-3

01.03.2017 - 31.12.2021

Нагурський Олег Антонович

 

За результатами досліджень видані такі підручники, навчальні посібники та монографії:

Видано підручники:

 1. Мещерякова Т.М. Матеріалознавство [Текст] : підруч. /Т.М. Мещерякова, Р.А. Яцюк, О.А.Кузін, М.О. Кузін.– Дрогобич: Коло, 2015.-400с. (обл.-вид. арк. 21,3) Рекомендовано МОН., лист №1 /11-4604 від 31.03.2014 р..
 2. Болібрух Б.В. Основи охорони праці: підручник/ А.С.Бєліков, В.А.Шаломов, В.В.Сафонов Б.В.Болібрух та ін.-Дніпро: ПП «Кулик», 2019.-452с..
 3. Болібрух Б.В. Пожежна безпека: підручник/А.С.Бєліков, О.В.Пилипенко, В.М.Довгаль, Б.В.Болібрух  та ін.-Дніпро: Журфонд, 2019.-508с..

Видано навчальні посібники:

 1. Бобуш О. А. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола): навчальний посібник / О. А. Бобуш, Т. І. Божук,  -??- Р. М. Вовчик, О. Ю. Гриців, Т. І. Данько, В. В. Дячок, О. А. Нагурський, І. М. Петрушка, В. Д. Погребенник, О. Р. Попович, К. В. Процак, Г. І. Скорик, О. З. Сорочак, Л. Р. Струтинська, П. І. Стецюк, Н. В. Чорненька, Ю. Й. Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 159 c..
 2. Петришин Г. П. Містобудівне проектування. Частина 2 : Проектування структурних елементів міста / за ред.: Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак: навчальний посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим'юк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 c..
 3. Вахула О. М. Рекуперація твердих відходів у виробництві силікатних матеріалів: навчальний посібник / О. М. Вахула, І. В. Луцюк, І. В. Солоха. – Львів: Растр-7, 2018. – 92 c..
 4. Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Левада, 2019. – 240 c..  

Видано монографії:

 1. Shepitchak V.  Chapter 4. The support systems and energy saving procedures for improving the thermal regime in production rooms / V. Shepitchak, N. Spodyniuk, O. Dzeryn // Materials and energy-saving technologies in the construction industry : колективна монографія. – Częstochowa, Poland: Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology, 2017. – c.47–69..
 2. Демчина Б.Г. Конструкції з безавтоклавного пінобетону : монографія / Б.Г. Демчина О. Я. Литвиняк, В.Б. Верба, Х.Б. Демчина , А.П. Половко . – Львів: Простір-М, 2019. – 348 c..
 3. Мисак Й. С. Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с..

Співробітниками кафедри  отримано (в співавторстві) більше 25 патентів України , 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, опубліковано понад 400 наукових публікацій в українських та іноземних виданнях.

Наукові  конференції

XVI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя та діяльності людини – освіта, наука, практика»

 

Конференція акредитована як 123 конференція Європейської Асоціації Безпеки EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

Організатор Кафедра цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка».

Місце проведення конференції  Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра цивільної безпеки, м. Львів, пл. св. Юра, 1

Проведена 25-27 квітня 2018 року

Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Європейської Асоціації Безпеки.

В конференції прийняли участь 65 науковців з 32 навчальних закладів та установ, які обговорили проблемні питання безпекової освіти.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції дали можливість для продуктивного обміну досвідом між провідними вченими України і Європи, молодими науковцями та практиками в галузі безпеки життєдіяльності, зміцнення взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

Приєднані файлиРозмір
Збірник тез доповідей.2.17 MB
Оновлено 3 міс 4 дн тому