Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Міжнародна співпраця кафедри

Закордонні партнери кафедри:

Науково-дослідний центр державної пожежної охорони Республіки Польща ім. Йозефа Тулішковского (Centrum Naukowo-Badawcze ochrony przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Rzeczypospolita Polska )

У Науково-дослідному центрі державної пожежної охорони Респубілки Польща ім. Йозефа Тулішковского згідно угоди укладеної між центром та Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 р. викладачі кафедри проходять навчально-наукове стажування. З часу укладання угоди стажування пройшли:

  • Професор Болібрух Б.В., травень 2018 р.
  • Старший викладач Мацьків О.О., жовтень 2019 р.

 

Факультет Основ техніки Люблінської Політехніки, Польща, Люблін (Wydział Podstaw TechnikiPolitechniki Lubelskej, Lublin, Polska)

В рамках «Угоди про співпрацю» між Національним Університетом «Львівська політехніка» та Люблінською Політехнікою, підписаною у Львові 15.01.2009 року, між інститутом Сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного Університету «Львівська політехніка» та Факультет Основ техніки Люблінської Політехніки (Польща, Люблін)  організовано співпрацю з метою розширення зв’язків в науковій та дидактичній роботі.

Згідно даної угоди у 2019 р. розпочато навчання студентів спеціальності «Цивільна безпека» за програмою спільного навчання, по завершені якого паралельно отримають диплом інженера зі спеціальності «Інженерія безпеки», виданий Люблінською політехнікою.

 

Викладачі кафедри проходять закордонні стажування та підвищення кваліфікації за індивідуальним графіком: 

  • Старший викладач Литвиняк О.Я пройшла наукове стажування у Природничому університеті м. Вроцлава (Польща), листопад 2018 р.
  • Викладачі кафедри приймають участь у Програмі підвищення компетенції у Вищій лінгвістичній школі, м. Ченстохова (Польща):
    • Зав.кафедри Нагурський О.А., грудень 2018 р.
    • Професор Болібрух Б.В., грудень 2018 р.
    • Старший викладач Параняк Н.М., липень 2019 р.

За результатами підвищення кваліфікації отримали сертифікати на знання польської мови на рівні В2.

Оновлено 10 міс 4 тижн тому