Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Перелік бакалаврських програм по інститутах

Інститут архітектури

 • 6.060102 архітектура (укр, eng)

 • 6.020207 дизайн (укр, eng)

 • 6.020206 реставрація творів мистецтва (укр, eng)

Інститут будівництва та інженерії довкілля

 • 6.060101 будівництво (укр, eng)

 • 6.170203 пожежна безпека (укр, eng)

 • 6.060103 гідротехніка (водні ресурси)(укр, eng)

Інститут геодезії

 • 6.080101 геодезія, картографія та землеустрій (укр, eng)

Інститут гуманітарних та соціальних наук

 • 6.020105 документознавство та інформаційна діяльність (укр, eng)

 • 6.030101 соціологія (укр, eng)

 • 6.130102 соціальна робота (укр, eng)

Інститут економіки і менеджменту

 • 6.030503 міжнародна економіка (укр, eng)

 • 6.030504 економіка підприємства (укр, eng)

 • 6.030507 маркетинг (укр, eng)

 • 6.030508 фінанси і кредит (укр, eng)

 • 6.030509 облік і аудит (укр, eng)

 • 6.030601 менеджмент (укр, eng)

Інститут енергетики та систем керування

 • 6.060501 теплоенергетика (укр, eng)

 • 6.050701 електротехніка та електротехнології (укр, eng)

 • 6.050702 електромеханіка (укр, eng)

 • 6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (укр, eng)

Інститут інженерної механіки та транспорту

 • 6.050501 прикладна механіка (укр, eng)

 • 6.050502 інженерна механіка (укр, eng)

 • 6.050503 машинобудування (укр, eng)

 • 6.070106 автомобільний транспорт (укр, eng)

 • 6.050504 зварювання (укр, eng)

 • 6.070101 транспортні технології (укр, eng)

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

 • 6.050101 комп’ютерні науки (укр, eng)

 • 6.050103 програмна інженерія (укр, eng)

 • 6.051501 видавничо-поліграфічна справа (укр, eng)

 • 6.040303 системний аналіз (укр, eng)

 • 6.020303 філологія (укр, eng)

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

 • 6.051001 метрологія та інформаційно вимірювальні технології (укр, eng)

 • 6.051002 метрологія, стандартизація та сертифікація (укр, eng)

 • 6.050201 системна інженерія (укр, eng)

 • 6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем (укр, eng)

 • 6.170102 системи технічного захисту інформації (укр, eng)

 • 6.170103 управління інформаційною безпекою (укр, eng)

 • 6.050102 комп’ютерна інженерія (укр, eng)

 • 6.051003 приладобудування (укр, eng)

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

 • 6.040301 прикладна математика (укр, eng)

 • 6.040302 інформатика (укр, eng)

 • 6.040204 прикладна фізика (укр, eng)

 • 6.050403 інженерне матеріалознавство (укр, eng)

 • 6.030201 міжнародні відносини (укр, eng)

Інститут телекомунікацій радіоелектроніки та електронно техніки

 • 6.050901 радіотехніка (укр, eng)

 • 6.050902 радіоелектронні апарати (укр, eng)

 • 6.050903 телекомунікації (укр, eng)

 • 6.050801 мікро- та наноелектроніка (укр, eng)

 • 6.050802 електронні пристрої та системи (укр, eng)

 • 6.051004 оптотехніка (укр, eng)

Інститут хімії та хімічних технологій

 • 6.051301 хімічна технологія(укр, eng)

 • 6.051302 хімічна інженерія (укр, eng)

 • 6.051701 харчові технології та інженерія (укр, eng)

 • 6.120201 фармація (укр, eng)

 • 6.051401 біотехнологія (укр, eng)

 • 6.040106 екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування (укр, eng)

Оновлено 4 years 3 тижн тому