Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Атестація осіб з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель

Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, проводиться атестаційною комісією, що створена на підставі наказу ректора Національного Університету «Львівська політехніка» №534-1-10 від 10 жовтня 2018 року. 

Проведення професійної атестації осіб у Національному Університеті «Львівська політехніка» здіснюється на підставі «Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:

1) здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності) (у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель);

2) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем) (у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель);

3) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ

Реєстрація на участь в атестації відбувається відповідно до «Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем будівель не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення атестації, визначеної графіком, за встановленою формою (Заява).

До заяви додаються:

  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього) у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель;
  • копія трудової книжки;
  • стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
  • інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Подана заява розглядається протягом 3 (трьох) робочих днів. Заявнику, який бажає пройти атестацію, повідомляється про можливість допуску до участі в атестації та про час і місце її проведення.

Професійна атестація проводиться на платній основі. Оплата здійснюється не пізніше ніж за два дні до атестації.

Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі нескладення кваліфікаційного іспиту, може пройти повторну атестацію не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про таку відмову.

ГРАФІК АТЕСТАЦІЙ У 2019 РОЦІ

Кожен останній четвер місяця о 14.00

АДРЕСА РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Інститут адміністрування та післядипломної освіти,  м. Львів,  вул. Митрополита Андрея 5, 4-й навч. корпус, каб. 1.

denys.i.skvortsov@lpnu.ua

тел.: +38 (032) 258-23-54, (032) 258-25-80,  +38 068 351 14 96

ПЕРЕЛІК АТЕСТОВАНИХ ОСІБ

http://saee.gov.ua/uk/content/energy-auditors-attestation

 

ДОКУМЕНТИ ЩОДО РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Приєднані файлиРозмір
Наказ про затредрження складу атестаційної комісії щодо проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльні2.04 MB
Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікаці236.36 KB
Навчальна програма курсів підготовки фахівців з сертифікації енергетичної ефективності будівель178.33 KB
Навчальна програма курсів підготовки фахівців з обстеження інженерних систем будівель175.82 KB
Зразок завдань для осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності будівель111.85 KB
Зразок завдань для осіб, які мають намір провадити діяльність з обстеження інженерних мереж будівель105.5 KB
Заява на проведення професійної атестації 16.49 KB
Бланк договору для фізичних осіб54 KB
Бланк договору для юридичних осіб44.5 KB
Оновлено 2 міс 2 тижн тому