Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри адміністративного та інформаційного права

Науковий напрям роботи кафедри адміністративного та інформаційного права  «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава» 046U004099.

В межах кафедральної теми науково-педагогічні працівники здійснюють такі дослідження:

  • «Адміністративно-правове регулювання стандартизації, метрології та сертифікації» (д.ю.н., проф. О.І. Остапенко);
  • «Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукоємних технологій» (д.ю.н., проф. Н.П. Бортник);
  • «Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: » (д.ю.н.,  проф. Н.П. Бортник).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображаються в змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях.

Оновлено 3 years 7 міс тому