Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри української мови

Науково-методична робота кафедри підпорядкована єдиній кафедральній темі «Актуальні питання дослідження української мови та літератури: теорія і практика» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які ведуть викладачі кафедри.

Викладачі кафедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 • Г.В.Наконечна «Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення» (1999 р.);
 • І.Д.Фаріон 2001 року видала монографію «Українські прізвищеві назви кінця XVII–початку ХІХ ст.», 2004, 2005 та 2006 рр. – монографію «Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір», 2007 2009, 2010 та 2011 рр. – «Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ–середині ХІХ ст.», 2007, року – «Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець: Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму», 2010, 2011 та 2013 рр. – «Мовна норма: знищення, пошук, віднова», 2015 р. – «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2017 року – «Мовний портрет Івана Пулюя»;
 • З.Й.Куньч 2006 року опублікувала монографію «Українська риторична термінологія: історія і сучасність».
 • У 2018 р. опубліковано колективну монографію «Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości» (Львів, Ольштин) / Куньч З. Й. Засвоєння термінології як передумова успішного вивчення риторики студентом-іноземцем. – С. 129–137; Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Українська періодика в Польщі у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща. – С. 149–158.
 • У 2018 р. опубліковано колективну монографію «Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм» (З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, О. Р. Микитюк, С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець).
 • У 2019 р. опубліковано колективну монографію «Український науковий термін: діахронний контекст» (З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська). 

Особливо активну участь беруть викладачі кафедри у підготовці та виданні словників різних типів. Кафедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних кафедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників кафедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань.Найбільшої популярності набули:

 • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» проф. Л.М. Полюги;
 • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник», «Гроші: Словник афоризмів»,  «Словник економічної афористики» та велика низка галузевих термінологічних словників економічного профілю за співавторства доц.Г.Л.Вознюка;
 • «Універсальний словник української мови», «Риторичний словник» доц. З.Й. Куньч, а також «Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни», «Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни», «Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник» за співавторства доц. З.Й. Куньч;
 • «Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів» доц.О.Г. Литвин.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій різних рівнів. Найактивніше долучається професорсько-викладацький склад кафедри до роботи міжнародних конференцій з теоретичних проблем українського термінознавства, де працівники кафедри виступають як доповідачі, наукові консультанти, керівники секцій та редактори наукових матеріалів, оскільки ці традиційні конференції відбуваються на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Плідно працює науково-методичний семінар кафедри, де викладачі обговорюють актуальні проблеми навчально-методичної та наукової роботи, а також дисертаційні матеріали колег. Провідні науковці кафедри виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

Протягом 2018–2019 навчального року кафедра української мови провела низку наукових семінарів. З доповідями виступили:

 • Наконечна Г. В. «Пасивні форми дієслова з орудним особи в науковому тексті» (жовтень 2018 р.).
 • Городиловська Г. П. «Юрій Шевельов як мовознавець» (грудень 2018 р.).
 • Куньч З. Й. «Образність як ознака культури мови (на прикладі метафори)» (лютий 2019 р.).
 • Середницька А. Я. «Концептосфера переміщення в українській мові» (березень 2019 р.).
 • Булик-Верхола С. З. «Суспільно-правові аспекти функціонування української мови» (травень 2019 р.).
 • Василишин І. П. «Концепт sacrum у лірико-філософських творах українських письменників-емігрантів: Є. Маланюк, Б. Кравців, М. Ситник» (червень 2019 р.).

Викладачі кафедри активно розробляють просвітницькі матеріали для різних видань, зокрема для освітньо-наукового і студентського тижневика «Аудиторія»

Науково-методичні публікації кафедри за роками: 2005 р.; 2006 р.; 2007 р.; 2008 р.; 2009 р.; 2010 р.; 2011 р.; 2012 р.; 2013 р.; 2014 р.; 2015 р.; 2016 р.; 2017 р.; 2018 р.

Нові видання кафедри

Електронні видання кафедри

Оновлено 5 міс 1 день тому