Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії
Яремко Г. В.
Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
29.06.2017
К 35.052.24
Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу
Триндюк В. А.
Кутузова Г. І.
кандидата педагогічних наук
29.06.2017
К 35.052.24
Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір
Панчишин Р. І.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
23.06.2017
Д 35.052.19
Архітектура авангардного модернізму в Україні : генеза та спадщина
Смоленська С. О.
без консультування
доктора архітектури
23.06.2017
Д 35.052.11
Обов’язки особи: теoретикo-прaвoвий вимiр
Юрчак І. Р.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
23.06.2017
Д 35.052.19
Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу)
Руденко М. О.
Ніколаєнко В. А.
кандидата архітектури
23.06.2017
Д 35.052.11
Юридичні засоби формування колективної правосвідомості
Муж В. В.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
22.06.2017
Д 35.052.19
Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин
Поліщук Л. К.
Харченко Є. В.
доктора технічних наук
21.06.2017
Д 35.052.06
Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень
Кунта О. Є.
Кузьо І. В.
кандидата технічних наук
21.06.2017
Д 35.052.06
Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами
Макарчук О. В.
Щур І.З.
доктора технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02
Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії
Щур В. І.
Лозинський А.О.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02
Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах
Думич С. С.
Пелішок В.О.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.10
Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов
Заярнюк П. М.
Недоступ Л.А.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.10
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів
Нагорняк М. І.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
22.05.2017
Д 35.052.01
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів
Думанська Ю. А.
Новіков В.П.
кандидата хімічних наук
22.05.2017
Д 35.052.01
Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі
Галущак М. О.
Бунь Р. А.
кандидата технічних наук
17.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання
Шестакевич Т. В.
Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
17.05.2017
Д 35.052.05
Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат)
Онуфрів Я. О.
Шульга Г.М.
кандидата архітектури
16.05.2017
Д 35.052.11
Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України
Смадич І. П.
Юрчишин Г. М.
кандидата архітектури
16.05.2017
Д 35.052.11
Формування і ревіталізація середмість історичних міст України
Рибчинський О.В.
Бевз М.В.
доктора архітектури
15.05.2017
Д 35.052.11
Архітектурно-планувальна організація комунікативного простору у структурі торгово-розважальних центрів
Березко О. В.
Лінда С.М.
кандидата архітектури
15.05.2017
Д 35.052.11
Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації
Бернацька Н. Л.
Старчевський В.Л.
кандидата технічних наук
12.05.2017
К 35.052.22
Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування
Русин В. Б.
Кушнір М. Я.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів
Маркелов О. Е.
Лобур М. В.
кандидата технічних наук
12.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку”
Береговський В. В.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів
Гладун С. В.
П’янило Я.Д.
кандидата технічних наук
11.05.2017
Д 35.052.05
Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ
Сухацький Ю. В.
Знак З. О.
кандидата технічних наук
05.05.2017
Д 35.052.09
Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір
Фонарюк О. Ю.
Канцір В. С.
кaндидaтa юридичних нaук
29.04.2017
Д 35.052.19
Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання
Гураленко Н. А.
Сливка С. С.
доктора юридичних наук
29.04.2017
Д 35.052.19
Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг
Мазур Т. А.
Сегеда М.С.
кандидата технічних наук
28.04.2017
Д 35.052.02