Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону
Руснак О. В.
Лявинець О. С.
кандидата хімічних наук
30.01.2017
Д 35.052.01
Усталені режими електротехнічного комплексу "електропостачальна система – помпова станція"
Лисяк В. Г.
Гоголюк П. Ф.
кандидата технічних наук
29.12.2016
Д 35.052.02
Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації
Пасічник Р. М.
Дивак М. П.
доктора технічних наук
29.12.2016
Д 35.052.05
Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри
Романова А. С.
Сливка С. С.
доктора юридичних наук
29.12.2016
Д 35.052.19
Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект
Граб М. І.
Сливка С. С.
кaндидaтa юридичних нaук
29.12.2016
Д 35.052.19
Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів
Магерус Н. І.
Шоловій Ю. П.
кандидата технічних наук
28.12.2016
Д 35.052.06
Адміністративна відповідальність в адміністративному праві україни: сучасне розуміння, нові підходи
Крижановська В. А.
Остапенко О. І.
кaндидaтa юридичних нaук
28.12.2016
Д 35.052.19
Адміністративний суд в системі державних органів України
Пипяк М. І.
Гумін О. М.
кaндидaтa юридичних нaук
28.12.2016
Д 35.052.19
Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини
Антонюк О. О.
Походило Є. В.
кандидата технічних наук
26.12.2016
Д 35.052.21
Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції
Мороз Л. В.
Байцар Р. І.
кандидата технічних наук
26.12.2016
Д 35.052.21
Етнічні мотиви в архітектурі сучасних інтер’єрів підприємств харчування
Громнюк А. І.
Черкес Б. С.
кандидата архітектури
13.12.2016
Д 35.052.11
Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації
Ляпощенко О. О.
Склабінський В.І.
доктора технічних наук
12.12.2016
Д 35.052.09
Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства
Незнайко С. В.
Мовчан Р. О.
кaндидaтa юридичних нaук
08.12.2016
К 35.052.23
Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств
Добрянська М. В.
Шкварчук Л. О.
кандидата економічних наук
05.12.2016
Д 35.052.03
Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств
Косцик Р. С.
Кузьмін О. Є.
кандидата економічних наук
05.12.2016
Д 35.052.03
Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів
Масюк А. С.
Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
02.12.2016
Д 35.052.07
Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств
Дідик А. М.
Кузьмін О. Є.
доктора економічних наук
02.12.2016
Д 35.052.03
Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств
Бодарецька О. М.
Мельник О.Г.
кандидата економічних наук
02.12.2016
Д 35.052.03
Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону
Дзяман І. З.
Скорохода В. Й.
кандидата технічних наук
02.12.2016
Д 35.052.07
Інформаційні технології усунення ударів та вібрацій в похило-скерованому бурінні
Матвійків Т. М.
Теслюк В. М.
кандидата технічних наук
01.12.2016
Д 35.052.14
Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами
Гивлюд А. М.
Гумницький Я.М.
кандидата технічних наук
30.11.2016
К 35.052.22
Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв
Синельніков О. Д.
Мальований М. С.
кандидата технічних наук
30.11.2016
К 35.052.22
Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України
Воронкова І. С.
Проскуряков В. І.
кандидата архітектури
28.11.2016
Д 35.052.11
Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями
Джуман Б. Б.
Марченко О.М.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків
Ранг Абдулкарим
Дорожинський О. Л.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними
Лопушанський О. М.
Марченко О. М.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів
Вовк А. І.
Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв
Вісьтак М. В.
Микитюк З. М.
доктора технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.13
Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження
Кожан В. В.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження
Равлінко З. П.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19