Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції
Літвінчук І.С.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
02.03.2018
К 35.052.23
Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів
Саміла А.П.
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
доктора технічних наук
02.03.2018
Д 35.052.10
Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем
Круліковський О.В.
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
кандидата технічних наук
02.03.2018
Д 35.052.10
Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх
Стаднік В.В.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23
Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів
Грень Р.Р.
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23
Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею
Пона О.М.
д.т.н., проф. Мисак Йосиф Степанович
кандидата технічних наук
15.02.2018
Д 35.052.04
Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам'яток
Сафонова Т.Р.
д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович
кандидата мистецтвознавства
08.02.2018
К 35.052.25
Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ютерних технологій
Габрель Т.М.
д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович
кандидата мистецтвознавства
08.02.2018
К 35.052.25
Судове рішення в адміністративному процесі
Труш М.І.
к.ю.н., доц. Школик Андрій Михайлович
кандидата юридичних наук
27.12.2017
Д 35.052.19
Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження
Зарічний О.А.
д.ю.н., доц. Жаровська Ірина Мирославівна
кандидата юридичних наук
26.12.2017
Д 35.052.19
Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз
Савенко В.В.
д.ю.н., проф. Цимбалюк Михайло Михайлович
доктора юридичних наук
26.12.2017
Д 35.052.19
Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами
Щербата Т.С.
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
кандидата економічних наук
06.12.2017
Д 35.052.03
Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств
Бохонко І.В.
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівана
кандидата економічних наук
06.12.2017
Д 35.052.03
Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності
Коваленко К.С.
д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна
кандидата економічних наук
04.12.2017
Д 35.052.03
Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку
Кара І.А.
д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
кандидата технічних наук
01.12.2017
К 35.052.20
Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві
Вішка І.С.
д.е.н., проф. Подальчак Назар Юрійович
кандидата економічних наук
01.12.2017
Д 35.052.03
Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу
Демидов І.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
доктора технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.10
Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання
Шкілюк О.П.
к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.10
Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством
Масюк В.М.
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
кандидата економічних наук
01.12.2017
Д 35.052.03
Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів
Палюх З.Ю.
д.т.н., доц. Мельник Степан Романович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.07
Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації
Лапичак Н.І.
к.т.н., с.н.с. Івасів Володимир Васильович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.07
Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів
Василиха Х.В.
д.т.н., проф. Яцук Василь Олександрович
кандидата технічних наук
30.11.2017
Д 35.052.21
Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд
Смолій К.Б.
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
кандидата технічних наук
30.11.2017
Д 35.052.12
Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту)
Досин С.І.
д.т.н., проф. Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
30.11.2017
Д 35.052.12
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань
Біленська Я.Р.
д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна
кандидата економічних наук
30.10.2017
Д 35.052.03
Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств
Малиновська Ю.Б.
д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович
кандидата економічних наук
30.10.2017
Д 35.052.03
Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу
Кріль С.О.
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
кандидата технічних наук
27.10.2017
Д 35.052.04
Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження
Ортинська Н.В.
д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
доктора юридичних наук
27.10.2017
Д 35.052.19
Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угоській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.)
Коритко Л.Я.
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
доктора юридичних наук
26.10.2017
Д 35.052.19
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками
Копчак Б.Л.
д.т.н., проф. Марущак Ярослав Юрійович
доктора технічних наук
20.10.2017
Д 35.052.02