Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування
Вітюк А.В.
д.е.н., проф. Карачина Наталія Петрівна
кандидата економічних наук
06.10.2017
Д 35.052.03
Управління толінговими операціями на підприємствах
Коць І.І.
д.е.н., проф. Мельник О.Г.
Кандидата економічних наук
06.10.2017
Д 35.052.03
Методи удосконалення телевізійного сканувального мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні
Баланюк Ю.В.
д.т.н., проф. Шклярський В.І
Кандидата технічних наук
06.10.2017
Д 35.052.10
Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж
Кайдан М.В.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
06.10.2017
Д 35.052.10
Підвищення швидкості набору когезійної міцності литих холодних емульсійно-мінеральних сумішей
Сідун Ю.В.
д.т.н., проф. Солодкий С.Й.
Кандидата технічних наук
03.10.2017
Наномодифіковані портландцементні композиції та швидкотверднучі бетони на їх основі
Мазурак Т.А.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
кандидата технічних наук
03.10.2017
Д 35.052.17
Підвищення швидкості набору когезійної міцності литих холодних емульсійно-мінеральних сумішей
Сідун Ю.В.
д.т.н., проф. Солодкий С.Й.
Кандидата технічних наук
03.10.2017
Д 35.052.17
Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об'єктів міста (на прикладі м. Львова)
Сеньковська Я.Т.
к. арх., доц. Криворучко Ю.І.
Кандидата архітектури
06.09.2017
Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об’єктів міста (на прикладі м. Львова)
Сеньковська Я. Т.
Криворучко Ю. І.
кандидата архітектури
06.09.2017
Д 35.052.11
Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ - початку ХХІ століть
Борис А.М.
д. арх., проф. Черкес Б.С.
Кандидата архітектури
05.09.2017
Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів
Семироз Н.Г.
д. арх., проф. Слєпцов О.С.
Кандидата архітектури
05.09.2017
Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів
Семироз Н. Г.
Слєпцов О. С.
кандидата архітектури
05.09.2017
Д 35.052.11
Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ – початку ХХІ століть
Борис А. М.
Черкес Б. С.
кандидата архітектури
05.09.2017
Д 35.052.11
Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття
Андрусяк І. П.
Ортинський В. Л.
кaндидaтa юридичних нaук
01.07.2017
Д 35.052.19
Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження
Грень Н. М.
Жаровська І. М.
кaндидaтa юридичних нaук
01.07.2017
Д 35.052.19
Філософсько-правова концепція української полемічної літератури
Колич О. І.
Сливка С. С.
кaндидaтa юридичних нaук
30.06.2017
Д 35.052.19
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади
Істоміна К. Ю.
Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
30.06.2017
К 35.052.24
Стратегічне управління розвитком туризму в Україні
Масюк Ю. О.
Грищук А.М.
кандидата економічних наук
30.06.2017
Д 35.052.03
Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств
Красілич І.О.
Штангрет А.М.
кандидата економічних наук
30.06.2017
Д 35.052.03
Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії
Яремко Г. В.
Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
29.06.2017
К 35.052.24
Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу
Триндюк В. А.
Кутузова Г. І.
кандидата педагогічних наук
29.06.2017
К 35.052.24
Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу)
Руденко М. О.
Ніколаєнко В. А.
кандидата архітектури
23.06.2017
Д 35.052.11
Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір
Панчишин Р. І.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
23.06.2017
Д 35.052.19
Архітектура авангардного модернізму в Україні : генеза та спадщина
Смоленська С. О.
без консультування
доктора архітектури
23.06.2017
Д 35.052.11
Обов’язки особи: теoретикo-прaвoвий вимiр
Юрчак І. Р.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
23.06.2017
Д 35.052.19
Юридичні засоби формування колективної правосвідомості
Муж В. В.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
22.06.2017
Д 35.052.19
Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин
Поліщук Л. К.
Харченко Є. В.
доктора технічних наук
21.06.2017
Д 35.052.06
Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень
Кунта О. Є.
Кузьо І. В.
кандидата технічних наук
21.06.2017
Д 35.052.06
Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами
Макарчук О. В.
Щур І.З.
доктора технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02
Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії
Щур В. І.
Лозинський А.О.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02