Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів
Грень Р.Р.
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23
Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею
Пона О.М.
д.т.н., проф. Мисак Йосиф Степанович
кандидата технічних наук
15.02.2018
Д 35.052.04
Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам'яток
Сафонова Т.Р.
д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович
кандидата мистецтвознавства
08.02.2018
К 35.052.25
Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ютерних технологій
Габрель Т.М.
д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович
кандидата мистецтвознавства
08.02.2018
К 35.052.25
Судове рішення в адміністративному процесі
Труш М.І.
к.ю.н., доц. Школик Андрій Михайлович
кандидата юридичних наук
27.12.2017
Д 35.052.19
Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз
Савенко В.В.
д.ю.н., проф. Цимбалюк Михайло Михайлович
доктора юридичних наук
26.12.2017
Д 35.052.19
Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження
Зарічний О.А.
д.ю.н., доц. Жаровська Ірина Мирославівна
кандидата юридичних наук
26.12.2017
Д 35.052.19
Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств
Бохонко І.В.
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівана
кандидата економічних наук
06.12.2017
Д 35.052.03
Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами
Щербата Т.С.
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
кандидата економічних наук
06.12.2017
Д 35.052.03
Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності
Коваленко К.С.
д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна
кандидата економічних наук
04.12.2017
Д 35.052.03
Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку
Кара І.А.
д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
кандидата технічних наук
01.12.2017
К 35.052.20
Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві
Вішка І.С.
д.е.н., проф. Подальчак Назар Юрійович
кандидата економічних наук
01.12.2017
Д 35.052.03
Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу
Демидов І.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
доктора технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.10
Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання
Шкілюк О.П.
к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.10
Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством
Масюк В.М.
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
кандидата економічних наук
01.12.2017
Д 35.052.03
Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів
Палюх З.Ю.
д.т.н., доц. Мельник Степан Романович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.07
Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації
Лапичак Н.І.
к.т.н., с.н.с. Івасів Володимир Васильович
кандидата технічних наук
01.12.2017
Д 35.052.07
Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів
Василиха Х.В.
д.т.н., проф. Яцук Василь Олександрович
кандидата технічних наук
30.11.2017
Д 35.052.21
Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд
Смолій К.Б.
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
кандидата технічних наук
30.11.2017
Д 35.052.12
Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту)
Досин С.І.
д.т.н., проф. Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
30.11.2017
Д 35.052.12
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань
Біленська Я.Р.
д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна
кандидата економічних наук
30.10.2017
Д 35.052.03
Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств
Малиновська Ю.Б.
д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович
кандидата економічних наук
30.10.2017
Д 35.052.03
Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу
Кріль С.О.
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
кандидата технічних наук
27.10.2017
Д 35.052.04
Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження
Ортинська Н.В.
д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
доктора юридичних наук
27.10.2017
Д 35.052.19
Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угоській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.)
Коритко Л.Я.
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
доктора юридичних наук
26.10.2017
Д 35.052.19
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками
Копчак Б.Л.
д.т.н., проф. Марущак Ярослав Юрійович
доктора технічних наук
20.10.2017
Д 35.052.02
Методика розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції
Коваль М.М.
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
кандидата юридичних наук
20.10.2017
К 35.052.23
Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач
Горошко А.В.
д.т.н., проф. Ройзман Вілен Петрович
доктора технічних наук
18.10.2017
Д 35.052.06
Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств
Телішевська О.Б.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
09.10.2017
Д 35.052.03
Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах
Лісович Т.Ю.
д.е.н., проф. Олексів І.Б.
кандидата економічних наук
09.10.2017
Д 35.052.03