Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами
Гриценко Ю.Б.
Пиш'єв С.В.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства
Саталкіна Л.О.
Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві
Шпакович І.Р.
Олексів І.Б.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою
Вибранець Ю.Ю.
Іваник І.Г.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження
Країнський П.І.
Бліхарський З.Я.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання
Жидачевський Я.А.
Убізський С.Б.
доктора технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників
Іванюк Х.Б.
Стахіра П.Й.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом
Демчина Х.Б.
Коваль П.М.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17
Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою
Сурмай М.І.
Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17
Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах
Анісімова М.В.
Скворцов І.Б.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства
Бирка М.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією
Мельничук С.І.
Николайчук Я.М.
доктора технічних наук
25.03.2016
Д 35.052.08
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних
Крепич С.Я.
Стахів П.Г.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії
Порплиця Н.П.
Дивак М.П.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу
Яковина В.С.
Федасюк Д.В.
доктора технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності
Ізонін І.В.
Пелешко Д.Д.
кандидата технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.14
Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук
Космина Ю.М.
Захарчин Г.М.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств
Том’юк О.Я.
Юринець О.В.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах
Давидок А.Є.
Чернуха О.Ю.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою
Шиманський В.М.
Соколовський Я.І.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу
Барус М.М.
Вовк М.В.
кандидата хімічних наук
04.03.2016
Д 35.052.01
Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Зварич В.І.
Новіков В.П.
кандидата хімічних наук
04.03.2016
Д 35.052.01
Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом
Дембіцький В.М.
Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
26.02.2016
К 35.052.20
Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку
Декуша Л.В.
Бабак В.П.
доктора технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.08
Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд
Шандрович В.Т.
Мальований М.С.
кандидата технічних наук
26.02.2016
К 35.052.22
Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода
Полуян А.В.
Пилипенко О.І.
кандидата технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.06
Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів
Федик В.В.
Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.06
Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості
Хоменко О.І.
Будішевська О.Г.
кандидата хімічних наук
22.02.2016
Д 35.052.01
Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот
Монька Н.Я.
Лубенець В.І.
кандидата хімічних наук
22.02.2016
Д 35.052.01
Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства
Бонецький О.О.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
15.02.2016
Д 35.052.03