Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств
Ковальчук Г.Р.
Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
Ільницька Т.М.
Паракуда В.В.
кандидата технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.21
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю
Ховерко Ю.М.
Дружинін А.О.
доктора технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.13
Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів
Шлапко Л.В.
Ніколаєнко В.А.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури
Аль-Ода Насір Алі
Єксарьова Н.М.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти
Проць І.М.
Назар Ю.С.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект
Соха С.І.
Ковалів М.В.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства
Задерецька Р.І.
Партин Г.О.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах
Черноусов Є.Ю.
Глікін М.А.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств
Паук О.Є.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами
Гриценко Ю.Б.
Пиш'єв С.В.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві
Шпакович І.Р.
Олексів І.Б.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства
Саталкіна Л.О.
Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою
Вибранець Ю.Ю.
Іваник І.Г.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження
Країнський П.І.
Бліхарський З.Я.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання
Жидачевський Я.А.
Убізський С.Б.
доктора технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників
Іванюк Х.Б.
Стахіра П.Й.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом
Демчина Х.Б.
Коваль П.М.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17
Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою
Сурмай М.І.
Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17
Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах
Анісімова М.В.
Скворцов І.Б.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства
Бирка М.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією
Мельничук С.І.
Николайчук Я.М.
доктора технічних наук
25.03.2016
Д 35.052.08
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних
Крепич С.Я.
Стахів П.Г.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії
Порплиця Н.П.
Дивак М.П.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу
Яковина В.С.
Федасюк Д.В.
доктора технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності
Ізонін І.В.
Пелешко Д.Д.
кандидата технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.14
Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук
Космина Ю.М.
Захарчин Г.М.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств
Том’юк О.Я.
Юринець О.В.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою
Шиманський В.М.
Соколовський Я.І.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах
Давидок А.Є.
Чернуха О.Ю.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05