Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва
Падлецька Н. І.
Дивак М. П.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах
Муляревич О. В.
Голембо В. А.
кандидата технічних наук
28.10.2016
Д 35.052.08
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення
Луцюк І. В.
Вахула Я.І.
доктора технічних наук
17.10.2016
Д 35.052.09
Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування
Палюх А. І.
Благута Р. І.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
Коваль Ю. Є.
Гумін О. М.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства
Холявка Л. Ю.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство
Федорчак О. Є.
Георгіаді Н. Г.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань
Федевич Л. С.
Алєксєєв І.В.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами
Івашків О. П.
Братичак М. М.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Розвиток диверсифікації на підприємствах
Дрималовська Х. В.
Скибінський О. С.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками
Радь Н. І.
Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір
Стахура Б.І.
Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження
Білас А. І.
Камінська Н. В.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Розвиток системи управління житловим фондом в Україні
Мороз Н. В.
Алєксєєв І. В.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств
Нагірна М. Я.
Мельник О. Г.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
Цьвок М. С.
Остапенко О. І.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр
Андрусишин Р. М.
Гарасимів Т. З.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля
Синявский А.Т.
Назарчук З. Т.
доктора технічних наук
08.09.2016
Д 35.052.05
Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів
Гожий О. П.
Бідюк П. І.
доктора технічних наук
26.08.2016
Д 35.052.14
Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод
Вронська Н. Ю.
Мальований М. С.
кандидата технічних наук
05.07.2016
К 35.052.22
Становлення судової системи України (1991 – 2012 рр.): історико-правовий аспект
Охотницька Н. В.
Паньонко І. М.
кандидата юридичних наук
04.07.2016
Д 35.052.19
Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки
Шмігельська Н. О.
Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
04.07.2016
Д 35.052.19
Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень
Сафоник А. П.
Бомба А. Я.
доктора технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.05
Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень
Присяжнюк О. В.
Бомба А. Я.
кандидата технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.05
Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності
Яцків В. В.
Саченко А. О.

Юрген Зік
доктора технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.08
Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем
Пастернак І. І.
Морозов Ю. В.
кандидата технічних наук
01.07.2016
Д 35.052.08
Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
Ромців О. І.
Ортинський В. Л.
кандидата юридичних наук
30.06.2016
К 35.052.23
Підвищення якості сприйняття послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE
Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді
Климаш М. М.
кандидата технічних наук
29.06.2016
Д 35.052.10
Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.)
Царук О. В.
Онишко О. Б.
кандидата юридичних наук
22.06.2016
Д 35.052.19
Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект
Семенюк І. Я.
Бігун В. С.
кандидата юридичних наук
22.06.2016
Д 35.052.19