Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу
Красько О.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей
Петрученко О.С.
к.ф.-.м.н., доц. Величко Лев Дмитрович
кандидата технічних наук
18.04.2018
Д 35.052.06
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості
Чорноус В.О.
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
доктора хімічних наук
17.04.2018
Д 35.052.01
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Лунін В.В.
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
кандидата хімічних наук
16.04.2018
Д 35.052.01
Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу
Руда М.В.
д.т.н., проф. Обшта Анатолій Феліксович
кандида технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження
Любчик О.С.
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
кандидата технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та бурого вугілля
Швед М.Є.
д.т.н., проф. Пиш’єв Сергій Вікторович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07
Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід
Шинкар Т.І.
к.ю.н. Скочиляс-Павлів Ольга Василівна
кандидата юридичних наук
30.03.2018
Д 35.052.19
Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції
Терлецька В.О.
д.е.н., проф. Поплавська Ж. В.
кандидата економічних наук
30.03.2018
Д 35.052.03
Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств
Ситник Й. С.
д.е.н., проф. Кузьмін О. Є.
доктора економічних наук
30.03.2018
Д 35.052.03
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою
Нагурський А.О.
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07
Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації
Коваль О.Я.
д.ю.н., доц. Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
кандидата юридичних наук
30.03.2018
Д 35.052.19
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти.
Дончак В.А.
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
доктора хімічних наук
29.03.2018
Д 35.052.01
Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту
Двуліт З.П.
д.е.н., проф. Бакаєв Леонід Олександрович
доктора економічних наук
29.03.2018
Д 35.052.03
Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств
Базилевич П.Р.
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
кандидата економічних наук
29.03.2018
Д 35.052.03
Наукові основи одержання композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів
Гриценко О.М.
д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
доктора технічних наук
23.03.2018
Д 35.052.07
Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті
Семків І.В.
д.ф.-м.н., проф. Ільчук Г.А.
кандидата технічних наук
22.03.2018
Д 35.052.13
Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування
Густі М.І.
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
доктора технічних наук
16.03.2018
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму
Савчук В.В.
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
кандидата технічних наук
16.03.2018
Д 35.052.05
Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа
Швороб І.Б.
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
кандидата технічних наук
15.03.2018
Д 35.052.05
Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені
Візнович О.В.
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
кандидата технічних наук
15.03.2018
Д 35.052.05
Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива
Мисак С.Й.
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
кандидата технічних наук
06.03.2018
Д 35.052.04
Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень
Гарасим Д.І.
д.т.н., проф. Лабай Володимир Йосифович
кандидата технічних наук
06.03.2018
Д 35.052.04
Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання
Бліхар М.М.
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
доктора юридичних наук
06.03.2018
Д 35.052.19
Метаантропологія менталітету: правовий вимір
Коваль І. М.
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
кандидата юридичних наук
06.03.2018
Д 35.052.19
Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції
Літвінчук І.С.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
02.03.2018
К 35.052.23
Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів
Саміла А.П.
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
доктора технічних наук
02.03.2018
Д 35.052.10
Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем
Круліковський О.В.
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
кандидата технічних наук
02.03.2018
Д 35.052.10
Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів
Грень Р.Р.
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23
Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх
Стаднік В.В.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
01.03.2018
К 35.052.23