Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві
Величко О.М.
к.ю.н., доц. Хомишин І. Ю.
кандидата юридичних наук
05.07.2019
Д 35.052.19
Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів
Хомишин І.Ю.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
доктора юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.)
Біленкова Ю.С.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Філософсько-правова доктрина громадянства
Софінська І.Д.
д.ю.н., проф. Токарська А.С.
доктора юридичних наук
03.07.2019
Д 35.052.19
Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг
Мазилюк П.В.
к.т.н., доц. Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
03.07.2019
К 35.052.20
Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії
Кравчишин В.С.
д.т.н., проф. Медиковський М.О.
кандидата технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США
Долінська Н.В.
к.пед.н., доц. Герцюк Д.Д.
кандидата педагогічних наук
02.07.2019
К 35.052.24
Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень
Журавель І.М.
д.т.н., проф. Максимович В.М.
доктора технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами
Коваль І.І.
д.т.н., проф. Погребенник В.Д.
кандидата технічних наук
27.06.2019
К 35.052.22
Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах
Бочкарьов О. Ю.
к.т.н., доц. Голембо В.А.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.08
Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій
Третяк С.К.
д.т.н., проф. Бурштинська Х.В.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів
Лозинський В.А.
д.геогр.н., проф Сосса Р.І.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха
Яковів М.В.
д.х.н., с.н.с. Варваренко С.М.
кандидата хімічних наук
27.06.2019
Д 35.052.01
Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір
Парпан У.М.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
доктора юридичних наук
25.06.2019
Д 35.052.19
Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект)
Сливка М.М.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу
Піх Ю.А.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах
Чейлитко А.О.
д.т.н., проф. Павленко А.М.
доктора технічних наук
14.06.2019
Д 35.052.04
Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів
Половкович С.В.
д.х.н., проф. Новіков В.П.
доктора хімічних наук
11.06.2019
Д 35.052.01
Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб
Гутий А.В.
д.т.н., проф. Харченко Є.В.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт
Борис А.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів
Попович Н.П.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)
Голодовська О.Я.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях
Матвій С.І.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки
Маслак О.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів
Шуляр Р.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері
Бондаренко Ю.Г.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект
Дніпров О.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
27.05.2019
Д 35.052.19
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції
Завербний А.С.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
доктора економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв
Стець О.М.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону
Клим Ю.В.
д.х.н., проф. Суберляк О.В.
кандидата технічних наук
23.05.2019
Д 35.052.07