Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Бернацька Наталія Любомирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Старчевський Володимир Людвикович
Спеціальність: 
21.06.01 – Екологічна безпека
Дата захисту: 
12.05.2017
Статус: 
захищена