Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Кара Інна Андріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
Спеціальність: 
05.22.01 – транспортні системи
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена