Вступ 2019: рейтингові списки
 

Удосконалення нормативного забезпечення якості підземних газопроводів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Юзевич Лариса Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
29.11.2018
Статус: 
захищена