Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Зарічний Олег Андрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., доц. Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
26.12.2017
Статус: 
подана