Вступ 2019: рейтингові списки
 

Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Василів Соломія Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
28.02.2017
Статус: 
захищена