Спеціалізована вчена рада К 35.052.19

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.12 Філософія права
Голова ради: 

д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович

Заступники голови: 

д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович

Вчений секретар: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри Гоменюк З.П. 19.09.2018
Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір Маськовіта М.М. 19.09.2018
Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ - поч. ХХІ ст. Кравців О.Р. 26.06.2018
Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення Козюренко Р.С. 26.06.2018
Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації Коваль О.Я. 30.03.2018
Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід Шинкар Т.І. 30.03.2018
Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання Бліхар М.М. 06.03.2018
Метаантропологія менталітету: правовий вимір Коваль І. М. 06.03.2018
Судове рішення в адміністративному процесі Труш М.І. 27.12.2017
Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження Зарічний О.А. 26.12.2017
Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз Савенко В.В. 26.12.2017
Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження Ортинська Н.В. 27.10.2017
Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угоській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.) Коритко Л.Я. 26.10.2017
Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття Андрусяк І. П. 01.07.2017
Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження Грень Н. М. 01.07.2017
Філософсько-правова концепція української полемічної літератури Колич О. І. 30.06.2017
Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір Панчишин Р. І. 23.06.2017
Обов’язки особи: теoретикo-прaвoвий вимiр Юрчак І. Р. 23.06.2017
Юридичні засоби формування колективної правосвідомості Муж В. В. 22.06.2017
Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір Фонарюк О. Ю. 29.04.2017