Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гев'юк Ірина Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
15.06.2018
Статус: 
захищена
2017/2018 навчальний рік
  Група   Семестр 
ДеньПара 1-ша підгрупа2-га підгрупа
Розклад на поточний тиждень (19.11.2018 — 25.11.2018) виділено зеленим
No route to host