Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.13

Термін повноважень ради: 
26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні науки)
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Голова ради: 

д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Григорчак Іван Іванович

Вчений секретар: 
д.ф.-м.н., проф. Заячук Дмитро Михайлович

 

 

Теми дисертацій Автор Дата захисту
Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb) Пекінчак О. В. 06.04.2017
Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів Дупляк І. Я. 06.04.2017
Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SіO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки Хрипко С. Л. 16.03.2017
Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками Петришак В. С. 16.03.2017
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв Вісьтак М. В. 24.11.2016
Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки Клим Г.І. 19.05.2016
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю Ховерко Ю.М. 14.04.2016
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання Жидачевський Я.А. 31.03.2016
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників Іванюк Х.Б. 31.03.2016