Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Досин Соломія Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність: 
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
30.11.2017
Статус: 
захищена