Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Саміла Андрій Петрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
02.03.2018
Статус: 
захищена