Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08

Термін повноважень ради: 
26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
Голова ради: 

д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла Кривенчук Ю. П. 31.03.2017
Методи та засоби комп’ютерного опрацювання сигналів інтерферометрії білого світла Хома А. В. 24.02.2017
Методи підвищення ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем з використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних Ігнатович А. О. 24.02.2017
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах Муляревич О. В. 28.10.2016
Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності Яцків В. В. 01.07.2016
Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем Пастернак І. І. 01.07.2016
Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів Ліщук Р. І. 27.05.2016
Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією Мельничук С.І. 25.03.2016
Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку Декуша Л.В. 26.02.2016