Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.07

Термін повноважень ради: 
22.12.2016 р. – 22.12.2019 р.
Спеціальності: 
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Голова ради: 

д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Скорохода Володимир Йосипович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Дзіняк Богдан Остапович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів Палюх З.Ю. 01.12.2017
Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації Лапичак Н.І. 01.12.2017
Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів Масюк А. С. 02.12.2016
Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону Дзяман І. З. 02.12.2016
Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук Небесна Ю. В. 17.06.2016
Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу Фуч У. В. 17.06.2016
Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів Гладій А.І. 13.05.2016
Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі Ларук Ю.В. 13.05.2016
Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах Черноусов Є.Ю. 08.04.2016
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами Гриценко Ю.Б. 08.04.2016