Вступ 2018: рейтингові списки

Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Юзефович Роман Михайлович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор фізико-математичних наук, професор Яворський Ігор Миколайович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
06.04.2017
Статус: 
захищена

Публічний захист дисертації за посиланням:

https://global.gotomeeting.com/join/521668381