Вступ 2018: рейтингові списки

Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Русин Володимир Богданович
Науковий керівник / консультанти: 
кандидат фізико-математичних наук, доцент Кушнір Микола Ярославович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
12.05.2017
Статус: 
захищена