Вступ 2018: рейтингові списки

Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Болюбаш Юрій Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
07.04.2017
Статус: 
захищена