Вступ 2018: рейтингові списки

Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Падлецька Наталія Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
03.11.2016
Статус: 
подана