Вступ 2018: рейтингові списки

Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ракоча Ірина Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., професор Попович Василь Степанович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
03.11.2016
Статус: 
подана