Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гарасим Дмитро Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Лабай Володимир Йосифович
Спеціальність: 
05.14.06 − технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту: 
06.03.2018
Статус: 
захищена