Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Вішка Ірина Сергіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена