Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Мрихіна Олександра Борисівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
13.09.2018
Статус: 
захищена