Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Баглай Ірина Євгенівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
02.07.2018
Статус: 
захищена
2017/2018 навчальний рік
  Група   Семестр 
ДеньПара 1-ша підгрупа2-га підгрупа
Розклад на поточний тиждень (19.11.2018 — 25.11.2018) виділено зеленим
No route to host