Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств Прокопенко І.В. 27.06.2018
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури Кошова Б.Р. 27.06.2018
Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств Бортнікова М.Г. 30.05.2018
Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів Бабінська С.Я. 30.05.2018
Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств Ситник Й. С. 30.03.2018
Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції Терлецька В.О. 30.03.2018
Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств Базилевич П.Р. 29.03.2018
Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту Двуліт З.П. 29.03.2018
Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств Бохонко І.В. 06.12.2017
Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами Щербата Т.С. 06.12.2017
Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності Коваленко К.С. 04.12.2017
Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві Вішка І.С. 01.12.2017
Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством Масюк В.М. 01.12.2017
Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств Малиновська Ю.Б. 30.10.2017
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань Біленська Я.Р. 30.10.2017
Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах Лісович Т.Ю. 09.10.2017
Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств Телішевська О.Б. 09.10.2017
Управління толінговими операціями на підприємствах Коць І.І. 06.10.2017
Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Вітюк А.В. 06.10.2017
Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств Красілич І.О. 30.06.2017