Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства Оліховський В.Я. 23.11.2018
Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України Яструбський М.Я. 23.11.2018
Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами Калиновський А.О. 31.10.2018
Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах Гончар М.Ф. 31.10.2018
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств Лемішовський В.І. 13.09.2018
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів Мрихіна О.Б. 13.09.2018
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Панас Я.В. 03.07.2018
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства Рябкова О.В. 03.07.2018
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування Баглай І.Є 02.07.2018
Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства Бойчук А.Б. 02.07.2018
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури Кошова Б.Р. 27.06.2018
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств Прокопенко І.В. 27.06.2018
Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів Бабінська С.Я. 30.05.2018
Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств Бортнікова М.Г. 30.05.2018
Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції Терлецька В.О. 30.03.2018
Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств Ситник Й. С. 30.03.2018
Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту Двуліт З.П. 29.03.2018
Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств Базилевич П.Р. 29.03.2018
Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств Бохонко І.В. 06.12.2017
Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами Щербата Т.С. 06.12.2017