Вступ 2019: рейтингові списки
 

В НДЦ «Демос» Університету відбувся семінар з актуальних питань оцінки якості людського потенціалу

14 березня 2019, 15:21
Уляна Садова, НДЦ «Демос» Львівської політехніки

7 березня 2019 року в Науково-дослідному Центрі соціальної й демографічної політики та управління «Демос» Львівської політехніки відбувся черговий науково-практичний семінар з актуальних методологічних питань оцінки якості людського потенціалу у регіональному вимірі.

До участі у роботі заходу були запрошені викладачі та студенти Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», науковці ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України». До обговорення було запропоновано такі питання:

  • теоретико-методологічні підходи до якості людського потенціалу у новітніх соціально-економічних умовах;
  • методичне та інформаційне забезпечення оцінки якості людського потенціалу;
  • результати застосування дискримінантного та факторного аналізів при оцінці якості людського потенціалу та їх економічна інтерпретація.

Роботу семінару вступним словом розпочала керівник НДЦ «Демос», д.е.н., професор Уляна Садова, яка зазначила, що сучасні соціально-економічні процеси характеризуються докорінними змінами у сфері праці, які проявляються у зміні змісту праці, секторальної структури економіки та відповідно у виникненні нових форм зайнятості. Особливого значення в умовах швидкоплинних змін набувають питання забезпечення якості в усіх сферах економіки, і ще більше – у соціальній царині. Тому метою та критерієм успішності економічної системи у ХХІ столітті стали такі кваліметричні характеристики як якість життя населення, якість людського розвитку, праці, освіти, якість людського потенціалу.

Ключовою доповіддю семінару стала презентація дослідження к.е.н., доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Тетяни Степури на тему «Методологічні засади дослідження якості людського потенціалу (регіональний аспект)».

Не менш продуктивно та жваво пройшло й обговорення цього дослідження, оскільки отримані результати не зовсім збіглися з усталеними уявленням про специфіку розвитку регіонів у демографічному відтворенні та рівні здоров’я населення. Було висловлено побажання щодо уточнення теоретичних положень дослідження, розробки управлінських підходів до забезпечення якості людського потенціалу, врахуванні міжнародних стандартів якості.

На завершення учасники заходу семінару зійшлися на спільній думці щодо потреби кінцевого оформлення презентованої методики у формі методичних рекомендацій щодо оцінки якості людського потенціалу як окремого авторського видання.

Докладніше про семінар