Вступ 2019: рейтингові списки
 

Як студентам Львівської політехніки захистити дипломну роботу/проект іноземною мовою

15 січня 2018, 15:00
Колегія та профбюро студентів ІІМТ Львівської політехніки

До уваги студентів IV курсу!

У Національному університеті «Львівська політехніка» є можливість захистити дипломну роботу/проект іноземною мовою. Ця інформація буде внесена у додаток до диплому.

Для цього потрібно написати заяву (зразок є в деканаті), підписати її у викладача іноземної мови (з якої студент атестований у Львівській політехніці), завідувача кафедри іноземних мов, завідувача кафедри, на якій навчається дипломник, керівника диплому і директора Інституту. Важливо, щоб оцінка з іноземної мови була «відмінно».

Потім треба написати реферат обсягом до 10 сторінок, що висвітлює основну інформацію дипломної роботи, і додати його до зшитого диплому в двох примірниках (українською та іноземною мовами). На титульній сторінці реферату повинен бути підпис викладача іноземної мови, керівника диплому і завідувача кафедри.

Захист роботи відбувається іноземною мовою, графічну частину представляють українського, обговорення (запитання-відповіді) – українською та іноземною. Членам комісії можна роздати текст доповіді українською мовою.