Перелік штатних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше 6 місяців і мають не менше 5 наукових публікацій

4 липня 2018, 18:22
Львівська політехніка

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection, із переліком цих публікацій.

2017/2018 навчальний рік
  Група   Семестр 
ДеньПара 1-ша підгрупа2-га підгрупа
Розклад на поточний тиждень (12.11.2018 — 18.11.2018) виділено зеленим
No route to host