НТБ Львівської політехніки: від традиційної бібліотеки – до гібридної бібліотеки майбутнього

13 лютого 2018, 12:50
Андрій Андрухів, директор НТБ Львівської політехніки

Ми звикли, що бібліотека – це в основному книгозбірня, функції якої спрямовані лише нагромаджувати літературу для користувачів. На перший погляд саме так і є. Принаймні так виглядає для пересічного користувача, котрий кілька разів протягом року її відвідує. Якщо ж розібратися докладніше – це далеко не так. На сучасному етапі бібліотека це інституція, яка не тільки задовольняє потреби в читанні, але й надає інформаційні та культурно-освітні послуги.

Аналізуючи роботу чи взагалі поняття «сучасна бібліотека», слід його розглядати з двох позицій: бібліотека для користувача і з позиції користувача та бібліотека для/з позиції працівника, оскільки обидві ці позиції суттєво відрізняються.

З точки зору користувача до недавнього часу відвідини бібліотеки зводилися до задоволення потреб в отриманні необхідної літератури. Переважна більшість читачів заходила у книгозбірню лише для того, щоб отримати необхідну книжку на абонемент, або її погортати, почитати, опрацювати у читальній залі. Такий стан речей був зумовлений недостатньою кількість джерел інформації: не було комп’ютерів, електронних документів, інтернету, відповідно – не було альтернативи. Раніше під час сесії у вихідні дні в академічних, публічних, а передовсім у бібліотеках ВНЗ часто спостерігалися повністю заповнені читальні зали, в яких усі були перейняті саме читанням.

З розвитком комп’ютерної техніки інформація стала доступніша, її тепер легше поширювати, з’явилися електронні періодика та книги, електронні копії документів і т.д. і, відповідно, нині бібліотека дещо втрачає свою основну функцію – надання доступу до джерел інформації, конкуруючи можливостями пошуку зі всесвітньою мережею. Однак, виникає інша проблема – з достатньо великого масиву різної інформації вибрати саме те, що потрібно. Це призводить до того, що користувач (так сьогодні класифікується читач бібліотеки) витрачає багато часу просто на банальне сортування інформації на потрібну та зайву.

Прагнучи бути в тренді з вимогами соціуму, бібліотеки змушені пристосовуватися до інформаційних потреб суспільства і тим самим вдосконалювати свою діяльність та надавати нові послуги, які до цього часу були їм не характерні, зокрема – електронні. Так, наприклад, бібліотека Львівської політехніки запропонувала нові форми дистанційного обслуговування користувачів шляхом розроблення нових сервісів: пошук літератури певних дисциплін, інформаційний супровід дослідження, оформлення списків літератури відповідно до вимог, пошук літератури за темами, електронна доставка документів, надання авторського знаку та індексування за УДК. Окрім цього, пропонуємо науковцям послугу зі створення бібліографічного покажчика, інформаційний супровід проведення конференцій тощо. Усі ці послуги спрямовано на полегшення роботи та зменшення затрат часу користувачів – науковців та студентів. Не менш важливою також є послуга доступу до електронних засобів, які дають можливість копіювати та зберігати дані в електронному вигляді.

Працівники НТБ пропонують користувачам семінари та тренінги: про наукометричні бази даних, профілі науковця у Google Scholar, ResearcherID, міжнародні стилі цитувань, бібліографічні менеджери EndNote і ResearchGate, уніфікацію афіляції інституції у віртуальному науковому середовищі, транслітерацію кирилиці латиницею тощо. Ця ділянка роботи також ставить нові вимоги до підвищення кваліфікації працівників бібліотеки. Тепер не достатньо вміти тільки знайти і видати книжку на замовлення. Працівник бібліотеки повинен орієнтуватися у новинах світового бібліопростору, поглиблювати свої знання про наукометрію і наукометричні бази даних, «хмарні» технології та інші сучасні напрями роботи з інформацією. Це по-своєму вимагає від самої професії «бібліотекар» і, відповідно, від процесу підготовки фахівців цієї галузі, оновлення в роботі.

Важливим завданням у творенні Нової бібліотеки є також зміна фізичного простору бібліотеки. Більшість приміщень є творінням ще радянської епохи, а тому сьогодні не відповідають вимогам і сучасним потребам. Новий користувач бібліотеки прагне не тільки задовольнити свої читацькі потреби, а й робити це в комфортних для себе умовах: у світлих, теплих приміщеннях зі сучасними меблями, сучасним обладнанням для роботи в залах, а не тверді та обшарпані стільці, сорокарічні столи для читання.

Сьогодні ми перебуваємо в періоді переходу від традиційної бібліотеки до бібліотеки гібридної – бібліотеки майбутнього. Власне кінцевий результат цього перетворення полягає в створенні такої сучасної інституції, котра підтримуватиме всі нові тенденції глобалізації, інформатизації та зміни соціо-культурного простору суспільства.