Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Львівська політехніка залишається у першій п’ятірці нового рейтингу українських університетів «Топ 200 Україна»

4 червня 2018, 12:06
За матеріалами сайту «Євроосвіта»

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував новий академічний рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ-200 Україна 2018».

Під час складання цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети» (23–25 травня, 2018 р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24–25 травня 2018 р., Париж, Франція). Напрацювання цих конференцій стануть головною темою дискусії з визначення університетських рейтингів на Саміті, який у липні цього року проводить міжнародна рейтингова організація Times Higher Education.

На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією з головних тенденцій в системах ранжування університетів є відшукання балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань у розвиток сучасного суспільства.

Загалом переважна більшість українських університетів покращує показники за усіма напрямами своєї діяльності. За умов зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг вони все активніше впроваджують інноваційні підходи в навчальний процес і наукову роботу, налагоджують співпрацю з зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, нарощуючи свою участь в освітніх і наукових програмах ЄС Темпус, Еразмус+, Горизонт 2020.

Перша десятка рейтингу «Топ-200 Україна 2018»

ЗВО Оцінка якості науково-педаго-гічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнарод-ного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 37,42 24,26 23,06 84,74
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,77 20,82 22,01 80,59
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 20,20 14,67 14,08 48,95
4 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 19,11 11,24 14,36 44,70
5 Національний університет «Львівська політехніка» 14,26 15,90 14,51 44,66
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України 17,92 15,88 10,15 43,94
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,11 8,00 7,71 43,82
8 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 21,16 10,17 11,36 42,69
9 Сумський державний університет 14,18 12,16 16,03 42,37
10  Львівський національний університет імені Івана Франка 13,54 14,67 14,06 42,28