Вступ 2019: рейтингові списки
 

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо підготовки бакалаврів з напряму 6.050603 «Атомна енергетика»

25 червня 2018, 14:32
Експертна комісія

Нижче можна ознайомитися з експертними висновками первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050603 «Атомна енергетика» (143 Атомна енергетика) освітнього ступеня «бакалавр» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Голова експертної комісії – Кравченко Володимир Петрович, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор.

Експерт – Шевель Євген Вікторович, доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук.

Перевірці підлягала достовірність документів, поданих до Міністерства освіти і науки України, в частині кадрового, організаційного та навчально-методичного забезпечення, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення та якості підготовки бакалаврів.