Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Участь українських представників у Горизонті 2020

Інформація станом на 19.10.2018

Джерело: CORDIS

Статистика участі українських представників у програмі «Горизонт 2020»:

  • кількість проектів, які отримали фінансування – 90 (з них 24 проекти за тематичним напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»);
  • кількість проектів, в яких українські установи залучені як партнерські організації – 12 (усі за тематичним напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»);
  • кількість завершених проектів – 30 (з них 19 завершуються у 2018 році);
  • кількість установ, залучених до виконання проектів – понад 80, з них 14 закладів вищої освіти (далі – ЗВО).

Обсяг фінансування, отриманий ЗВО України у 2015 – 2018 рр., в межах проектів програми «Горизонт 2020»

№ з/п

Назва закладу вищої освіти

Обсяг фінансування, тис. євро

1

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  «Харківський авіаційний інститут»

695,8

2

Національний авіаційний університет

301,2

3

Національний університет «Львівська політехніка»

270,0

4

Сумський державний університет

211,5

5

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

161,2

6

НТУ У «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

133,9

7

Харківський національний економічний університет  імені Семена Кузнеця

123,5

8

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

76,5

9

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

63,0

10

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

60,0

11

Ужгородський національний університет

37,5

12

Одеський державний екологічний університет

28,2

13

Національний лісотехнічний університет України

10,2

14

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (партнерська організація)

0

Оновлено 1 міс 3 тижн тому