Наука у Львівській політехніці

У 2018 році науковці університету виконують:

 • 43 науково-дослідні роботи (НДР), які фінансуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок;
 • дві НДР за державним замовленням;
 • НДР, яка виконується за бюджетною програмою КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»;
 • вісім міжнародних наукових проектів, колективних грантів;
 • вісім спільних науково-дослідних проектів за міждержавними угодами;
 • чотири гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених;
 • чотири НДР за грантами ДФФД;
 • понад 170 госпдоговорів;
 • сім наукових проектів, що фінансує Львівська політехніка (чотири наукових і науково-технічних проекти, три НДР для молодих учених)..
Укладено п'ять ліцензійних угод на право використання об’єктів інтелектуальної власності.

Основні результати наукової і науково-технічної діяльності за 2017 рік

У 2017 р. науковці університету виконували:

 • 42 науково-дослідні роботи (НДР), які фінансуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок;
 • дві НДР за державним замовленням;
 • НДР за державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці;
 • дві НДР за грантами Президента України;
 • дві НДР за грантами ДФФД;
 • 251 госпдоговір, з них чотири – міжнародних;
 • 13 міжнародних наукових проектів, колективних грантів;
 • сім наукових проектів, які фінансує університет (п’ять наукових і науково-технічних проектів, дві НДР для молодих учених).

Наукові дослідження проводяться і в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика). У звітному періоді в університеті виконувалися 209 таких НДР, з них 184 НДР –  зареєстровані в УкрІНТЕІ.

У звітному періоді у Львівській політехніці:

 • утворено 12 спеціалізованих вчених рад, з яких дев’ять – для захисту докторських дисертацій та три – для захисту кандидатських дисертацій;
 • захищено (на засіданнях спеціалізованих вчених рад) 17 докторських і 97 кандидатських дисертації.

Загалом функціонує  23 спеціалізовані вчені ради за 55 спеціальностями, із них 18 – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 47 спеціальностями.

 Результати НДР (які завершуються у 2017 р. та завершення виконання яких планується у наступних періодах), що виконуються за кошти державного бюджету подано у приєднаному файлі.

Оновлено 1 год 4 хв тому
Оновлено 2 год 29 хв тому
Оновлено 2 год 35 хв тому
Оновлено 3 год 13 хв тому
Оновлено 5 год 12 хв тому