Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Галузі знань, спеціальності та спеціалізації за якими проводиться вступ до інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Знайти свій шлях до ІТ-професій можна вступивши на спеціальності Інституту телекомунікацій, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, програмно-апаратних засобів, Інтернету Речей (IoT),
Індустріального Інтернету Речей (IIoT).

Мета освітньої діяльності інституту

Підготовка конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інфокомунікаційних, радіоелектронних, електронних та лазерних технологій.


 

Спеціальності та спеціалізації

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Інформаційно-комунікаційні системи
Навчальна програма призначена для тих, хто бажає працювати у сфері інформаційних технологій. Підготовлений фахівець вмітиме проектувати, розробляти інформаційні системи та розробляти, тестувати і розгортати програмне забезпечення інформаційних систем. Крім цього він володітиме сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT.


ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

 • апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • радіотехніка;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 • технології та засоби телекомунікацій;
 • телекомунікаційні системи та мережі;
 • радіоелектронні апарати та засоби;
 • біотехнічні та медичні апарати і системи.

Телекомунікаційні технології, це один із найважливіших
ІТ-напрямів, що стрімко розвивається та об’єднує у собі інфокомунікаційні мережі, радіомережі, телевізійні та комп'ютерні мережі.

ФАХІВЦІ із телекомунікацій та радіотехніки  можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій, а саме як розробники програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування, програмного забезпечення для телекомунікаційних систем та мереж

Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT, телекомунікацій та радіоелектроніки.


БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Біомедична інженерія (Інтернет Речей) базується на поєднанні інформаційних технологій та медичної апаратури. Зокрема, її ключовими концепціями є Телемедицина, Інтернет Речей (IoT), Індустріальний Інтернет Речей (IIoT), інтелектуальні сенсори, Лабораторія-на-Чіпі (Lab-on-Chip). Фахівці, які оволоділи цією спеціальністю, зможуть зосередити свою діяльність як на інформаційних технологіях — вбудованих системах (Embedded Systems), так і на біомедичних пристроях — апаратурі медичної діагностики.


АВІОНІКА

Авіоніка (авіаційна електроніка) - сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання в авіаційно-космічній техніці. Фахівець з авіоніки отримує знання та практичні навики експлуатації електро-, радіобладнання, приладів та систем, повітряних суден, пілотажно-навігаційних та авіадиспетчерських комплексів тощо, реалізованих як комп’ютеризовані системи, БПЛА. Він здатний діагностувати їх технічний стан, забезпечувати необхідні показники якості та безвідмовної роботи, а також використовувати мікросистемну авіоніку для управління безпілотними літальними апаратами.


ЕЛЕКТРОНІКА

Електронні прилади та пристрої

Електроніка охоплює розроблення широкого ряду сучасних електронних пристроїв енергетики, зв'язку, екології та медицини.

Студент отримує фундаментальні знання в області  інформаційних технологій, вбудованих електронних систем, новітніх систем зв'язку та нового напрямку електроніки «Інтернет речей» (Internet of Things), важливою складовою яких є мікроелектронні сенсорні пристрої, інтерфейси, альтернативні джерела живлення тощо. Спеціалізація «електронні прилади та пристрої» дає змогу займатись науковою, виробничою та організаційно-управлінською діяльністю на промислових підприємствах, у банківських та комерційних структурах, медичних діагностичних закладах та інформаційно-комп'ютерних центрах.


МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

 • мікро- та наноелектронні прилади і пристрої;
 • фізична та біомедична електроніка;
 • лазерна і оптоелектронна техніка;

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та керівних посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікроелектронних, напівпровідникових та оптоелектронних приладів різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також продовжити навчання в аспірантурі.


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Національного університету «Львівська політехніка»

 

Спеціальності підготовки ОКР  бакал авра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

ЗНО

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Вага бала за особливі успіхів (конкурсів України і т. п.)

та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування поза конкурсом

Інформаційні системи та технології

 

Телекомунікації та радіотехніка

 

Авіоніка

 

Електроніка

 

Мікро- та наносистемна техніка

1. Українська
   мова та література

0,3

0,05

0,05

106

2. Математика

0,35

3. Фізика

або

Іноземна мова

0,25

Біомедична інженерія

(Ітернет речей)

1. Українська
   мова та література
     
2. Біологія      
3. Математика або іноземна мова      
 

Основні напрямки діяльності фахівця:

 • розробка програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж і радіоелектронних систем на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java;
 • розробка та використання сучасних апаратних та програмних засобів систем передачі інформації, спеціального призначення, мобільного, радіорелейного та супутникового зв’язку;
 • проектування та експлуатація, забезпечення надійності і живучості інфокомунікаційних та радіоелектронних систем, розробка та адміністрування корпоративних та глобальних комп’ютерних та інфокомунікаційних мереж;
 • розробка програмних інформаційних систем (проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями);
 • розробка програмних додатків та засобів для індустрії Інтернет Речей (IоT), а також для мобільних платформ (IOS, Android та інше);
 • сертифіковані фахівці від компанії CISCO, можуть здійснювати підготовку фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії CISCO.

Стимулювання навчального процесу студентів

Для студентів, які показують високий рівень знань існують заохочувальні стипендії та премії
серед них: Стипендія Президента України; Спенедія імені Юрія Рудавського; стипендія Вченої Ради університету; іменні стипендії компаній «Київстар»; стипендія Стипендіальної програми «Завтра UA» Фонду Віктора Пінчука" стипендія Видатних Вчених і Вчених Рад інститутів, також підвищені стипендії для студентів за високі показники успішності та інші іменні стипендії, а також премії облдержадміністрації та обласної ради, премії імені В’ячеслава Чорновола та ін.

Кращі студенти інституту щорічно скеровуються на стажування, ознайомчі практики і навчання в університети Великобританії, Німеччини. В інституті проходили ознайомчу практику студенти зі Швейцарії, Німеччини, Іспанії, Хорватії та інших країн Європи. В ньому в повному обсязі здійснюється також підготовка фахівців для країн далекого і близького зарубіжжя.

Багаторічний досвід і кращі освітні традиції ІТРЕ, потужний кадровий потенціал професорсько-викладацького та наукового складу, інтеграція навчання та науки, дозволить здобути професію, потрібну як в Україні, так і за її межами.

Отже, чому потрібно вступати до Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Сьогодні важко уявити область науки і техніки, де не використовувалися б досягнення радіотехніки. Вже міцно увійшло в побут не тільки звукове та телевізійне мовлення, але і стільникова телефонія, космічна телефонія, персональні засоби зв’язку, комп’ютерна радіоелектроніка, управління побутовими приладами, управління наземними, морськими, повітряними транспортними засобами та ін. Також відбувається бурхливий розвиток телеметричних систем, радіолокаційних систем наземного, повітряного та космічного базування і систем зв’язку з освоєнням нових радіочастотних діапазонів. Інтенсивно ведуться роботи зі створення техніки зв’язку в мікрохвильовому діапазоні частот.

З розвитком цифрової техніки актуальність використання радіотехнічних і радіоелектронних пристроїв і систем не тільки не зменшується, а збільшується. До таких систем можна віднести системи цифрового звукового та телевізійного мовлення. Вже зараз вирішуються питання з масового впровадження цифрового телевізійного мовлення. Розвиток високих технологій призвів до виникнення мікро-і наноелектронної елементної бази.

Досить зазначити, що сучасне повітряне судно має на своєму борту більше сотні різних радіоелектронних засобів навігації, локації, супроводу та забезпечення зв’язку протягом усього часу польоту. Існуючі супутникові системи забезпечують навігацію і супровід не тільки міжконтинентальних лайнерів, але навіть індивідуальних транспортних засобів, особистих автомобілів і літаків. Можливість використання останніх досягнень радіотехніки стало доступно і пересічним громадянам.

Особливу роль у розвитку радіотехніки та радіоелектроніки в даний час грає технологія і виготовлення вузлів і деталей. Сучасні бездротові системи зв’язку представлені широким асортиментом, що поставляються на ринок телекомунікаційного обладнання. Зі зростанням складності радіоелектронних систем зростає і потреба в їх обслуговуванні, управлінні, не погіршуючи їх технічних характеристик. З цим завданням може впоратися лише автоматизована система управління і контролю, розроблена на базі мікроконтролерів і мікропроцесорів. Для забезпечення гнучкості проектування і виготовлення сучасні системи проектування використовують засоби програмної схемотехніки, тобто на рівні налагодження програмного продукту. Зі зміною вимог технічних характеристик і сервісу обслуговування достатньо лише ввести або «прошити» нову програму роботи контролера радіоелектронної системи.

В даний час відбувається бурхливий розвиток нових інформаційних технологій передачі даних, так звана бездротова технологія: Wi-Fi, Bluetooth і ZigBee. Дана технологія дозволяє створити локальну комп’ютерну мережу в радіусі 20 ... 100 метрів, що забезпечує роботу цілого комплексу пристроїв: комп’ютер, мобільний телефон, принтер, різну побутову техніку т.д. Використовуваний діапазон робочих частот в даний час визначено 2,4-2,4835 ГГц. Така технологія бездротового зв’язку дозволяє управляти різними пристроями, як на основі комп’ютера, так і без його використання. Практично всі пристрої вже володіють певними вузлами обробки, перетворення і передачі інформації.

Слід відзначити величезну роль радіотехнічних засобів у дослідженні атмосфери, навколоземного простору, планет сонячної системи, ближнього і далекого космосу. Останні досягнення в освоєнні сонячної системи, планет і їх супутників є наочним підтвердженням. З ускладненням електромагнітної обстановки виникають завдання розробки методів і засобів забезпечення захисту радіотехнічних систем від випадкових і штучних завад.

Саме висококваліфікований фахівець в області телекомунікації, радіоелектроніки, електронної і оптоелектронної та лазерної техніки а також передових інформаційних технологій передачі, прийому і обробки інформації визначає рівень розвитку суспільства в цілому. Як розпорядитися всіма досягненнями розуму і як наслідок науково-технічного прогресу залежить тільки від тебе — радіоінженера майбутнього.

Ось Чому, потрібно вступати до ІТРЕ

 

Оновлено 3 міс 2 тижн тому