Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Вчена рада Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

Голова Вченої ради

Мороз Олександр Іванович - доктор технічних наук, професор 

номер телефону: +38(032) 258-32-18

e-mail: istr.rada@lpnu.ua

Заступник голови Вченої ради

Петрушка Ігор Михайлович - доктор технічних наук, професор 

номер телефону: +38(032) 258-32-20

 

Вчений секретар

Чорненька Надія Василівна - к.геогр.н., доцент кафедри туризму 

номер телефону: +38(032) 258-32-12 

Склад вченої ради інституту

 1. Мороз Олександр Іванович (Olexandr Moroz) – д.т.н.,професор, директор ІСТР
 2. Петрушка Ігор Михайлович (Ihor Petrushka) – д.т.н., професор, заступник директора ІСТР, декан повної вищої освіти
 3. Стасевич Сергій Павлович (Serhiy Stasevych) – к.т.н., доцент, заступник директора ІСТР, декан базової вищої освіти
 4. Казимира Ірина Ярославівна (Iryna Kazymyra) – к.т.н., доцент, заступник директора ІСТР з виховної та організаційної роботи
 5. Білецький Михайло Володимирович (Mykhaylo Biletskyy) – заступник директора ІСТР з адміністративно-господарської роботи
 6. Князь Святослав Володимирович (Sviatoslav Kniaz) — д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
 7. Мальований Мирослав Степанович (Myroslav Malovanyy) – д.т.н., професор, зав. кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування
 8. Нагурський Олег Антонович (Oleh Nagurskyi) – д.т.н., професор, зав. кафедри цивільної безпеки;
 9. Теребух Андрій Андрійович (Andriy Terebukh) – д.е.н., професор, зав. кафедри туризму
 10. Данилюк Наталія Євгеніївна (Nataliia Danyliuk), голова профспілкового бюро працівників ІСТР, спеціаліст ІІ кат. деканату базової та повної вищої освіти ІСТР
 11. Тимчук Іван Степанович (Ivan Tymchuk), голова наукового товариства молодих вчених та студентів ІСТР, к.с.-г.н., асистент кафедри ЕЗП
 12. Бець Мар’яна Тиберіївна (Maryana Bets) – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
 13. Васійчук Віктор Олексійович (Viktor Vasiichuk) – к.т.н., доцент, доцент кафедри цивільної безпеки;
 14. Дуцяк Ігор Зенонович (Ihor Dutsiak), професор кафедри ТУР, д.філос.н., професор
 15. Кузь Ольга Назарівна (Olha Kuz), доцент кафедри БПД, к.т.н., доцент
 16. Мокрий Володимир Іванович (Volodymyr Mokryy), професор кафедри БПД, д.т.н., доцент
 17. Попович Олена Романівна (Olena Popovych) – к.т.н., доцент, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування
 18. Ступницька Наталія Володимирівна (Nataliia Stupnytska) – к.т.н., доцент, доцент кафедри цивільної безпеки
 19. Чорненька Надія Василівна (Nadiya Chornenka) – к.геогр.н., доцент, доцент кафедри туризму
 20. Онишкевич Лілія Ігорівна (Liliia Onyshkevych), голова Колегії та профбюро студентів ІСТР, студентка групи ЕО-31
 21. Гикавий Святослав Володимирович (Sviatoslav Hykavyy), студент групи ПТ-21
 22. Олішевська Олександра Олександрівна (Oleksandra Olishevska), студентка групи ПТ-21
Оновлено 1 міс 3 тижн тому